top of page
deel1_Ready_to_Rock_CF_Helmond_16062023_foto_Josanne_van_der_Heijden_Fotografie&Design-573
logo ready to rock zw.png

CLIENT

MANAGERS

"Meester hoezo is de les nu al afgelopen? Het voelt alsof we pas vijf minuten bezig zijn.

Ik wil langer les!”  Narmin -10 jaar

GRAPHIC

DESIGNERS

kk logo.png

Dit jaar zijn we inmiddels alweer aan de 7e editie van Ready to Rock begonnen. Tientallen enthousiaste kinderen van deelnemende scholen hebben in de afgelopen jaren staan rocken op het podium.  En Ready to Rock gaat door... dit jaar starten er alweer 9 projecten op verschillende scholen.

De doelstelling van ‘Ready to Rock!’ is om kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs op scholen in aanraking te brengen met muziekeducatie en samenspel. De manier waarop het project georganiseerd is zorgt ervoor dat tevens de leefwereld van de deelnemende kinderen wordt vergroot, er ruimte is voor talentontwikkeling en kinderen de grenzen verleggen van hun muzikale mogelijkheden.

 

Ready to Rock beoogt vooral een doelgroep te bereiken voor wie muziekonderwijs, om welke reden dan ook, minder makkelijk bereikbaar is. Ready to Rock zoekt deze doelgroep dan ook bewust op in de eigen omgeving; de school in de buurt. Hier vinden de lessen plaats, na schooltijd.

Projectresultaten:

  • Het leren kennen van nieuwe vriendjes en vriendinnetjes via de Ready to Rock lessen, waarbij integratie van alle kinderen een automatisch gegeven is.

  • Talentontwikkeling is niet cultuurgebonden; kinderen van verschillende achtergronden doen mee aan Ready to Rock. 44,2% van de deelnemers heeft een migrantenachtergrond.

  • De muzieklessen van Ready to Rock werken verbinding en samenwerking in de hand; zowel tijdens de lessen als tijdens de huiswerkbegeleiding is gebleken dat kinderen ervoor kiezen samen te willen leren en resultaten neer te zetten.

  • Samen een identiteit creëren (denk aan bandjes die hun eigen geluid/’gezicht’ ontwikkelen) is cultuur-overschrijdend.

Uit de eerste vijf edities is al gebleken dat er veel positieve effecten voortvloeien uit Ready to Rock, zoals:

  • Talentontwikkeling

  • Integratie en samenwerking

  • Verbeterde leefbaarheid in de wijken

  • Deelnemende kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, wat een positieve invloed heeft op allerlei aspecten in hun leven

Contact
on air logo.png

Geldrop

bottom of page